Astrologické konzultace, výklad horoskopu, astrolog

Individuální psychologicko-astrologické konzultaceastrologické konstelace


Individuální konzultace


Využijte prostor pro společné zamyšlení se nad Vaší životní situací, kterou si přejete zlepšit, změnit či jen lépe pochopit.

Vyzkoušejte mojí formou psychologicko-astrologické konzultace, která kombinuje přístup obou metod. Psychologický přístup nabízí možnost přímo pracovat s tím co Vás trápí a posunout to potřebným směrem. Astrologický náhled zase přináší nové a zajímavé myšlenky a souvislosti, které Vám lépe a rychleji pomohou pochopit Vaši situaci.

Můžete přijít s libovolným tématem, které se týká Vašich vztahů, pracovního života, pocitů, zábran, seberealizace, sexuality, spirituality… například:

• Proč se mi ve vztazích stále opakují podobné zkušenosti, které nechci?
• Jak zlepšit svůj partnerský vztah a být v něm sám sebou?
• Mám změnit práci?
• Jaký je můj talent?
• Mám určitý blok v něčem, co chci dělat. Jak se ho mám zbavit?
• Chci se mít víc rád/ráda.

Zásady, na kterých stavím naše konzultace:
• Jsem otevřený všemu s čím přicházíte, nehodnotím, neškatulkuji, nenabízím instantní řešení. Každý člověk je jiný, a proto se společně snažíme najít řešení situace a přístup, který bude vyhovovat a fungovat přímo Vám.
• S horoskopem pracuji jako s potenciálem, s kterým má každý člověk právo a svobodu naložit podle svého. Neexistuje žádný přesně stanovený výklad, jak se určitá astrologická konstelace projevuje. Společně hledáme, jestli Vám má astrologický úhel pohledu co nabídnout a jak konkrétně se může vztahovat k vaší situaci.
• Samozřejmostí je naprostá diskrétnost.
• Konzultace trvá 60 min. Lze přijít jednorázově nebo na situaci pracovat systematicky, např. pravidelně 1x týdně.

Konzultace probíhají v termínech a místě dle předchozí domluvy.

Pro domluvení termínu a bližší informace mě můžete kontaktovat telefonicky na tel. 604 376 220 nebo e-mailem michal.22@seznam.cz

Cena konzultace je 500 Kč / 60min. Platí se hotově po konzultaci. Pokud na domluvenou konzultaci nepřijdete, či ji zrušíte později než předchozí den do 17h, požádám Vás o její úhradu bankovním převodem. Pokud musím já konzultaci zrušit později než den předem do 17h, máte další termín zdarma.

astrokonstelace

© 2016 Michal Hruška - Astrologocké konstelace