Astrologické konstelace

Astrologické konstelaceastrologické konstelace


Astrologické konstelace


Astrologické konstelace jsou zážitkový program pro menší skupinu lidí.

Astrologické konstelace v sobě spojují astrologii, psychologický vhled a konstelační práci podobnou v některých principech známým rodinným konstelacím.

Astrologické konstelace nám mohou pomoci změnit skryté vzorce ve vnější oblasti našeho života: vztahy, rodina, práce, úspěch, peníze… i ve vztahu k sobě samému: myšlenková a emoční schémata, sebeúcta, motivace, strachy, bloky, touhy a potřeby...

Zvědomí nám, proč jsme někdy v rozporu sami se sebou a co je potřeba změnit. Na co se máme v životě více soustředit a čemu máme věnovat naopak méně energie, případně se toho zbavit úplně.

Pro účast na semináři nejsou nutné astrologické znalosti, budeme pracovat především s přímým prožitkem.

Termíny a řihláška

astrologické konstelace
© 2016 Michal Hruška - Astrologocké konstelace